Moeke & Vake

De “Priet Praat Show” is intussen een standaard geworden. Vake, Fried Ringoot heeft zijn hart en ziel in dit spektakel gelegd gekruid met de nodige humor, leuke ontspanning, toegankelijkheid voor iedereen, betrokkenheid en respect voor de kinderen en grappige situaties. Dit alles blijft verder leven in deze onvergetelijke show. Katoentje is blij dat ze de onmisbare rol van Moeke, Anny mag overnemen en elke show zijn zowel Vake als Moeke in ons hart en denken we aan hen. We proberen dan ook hun dynamiek en creativiteit in de show voorop te stellen.