VERVAEKE engageert zich ten volle om haar activiteiten duurzaam uit te voeren. De onderneming staat dan ook volledig achter de principes van QHSE (Quality Health Safety Environment).

Veiligheid

Dit streven uit zich al bij de aanwerving van de chauffeurs. Het uitgangspunt is dat VERVAEKE niet alleen moet zorgen voor een optimaal uitgeruste combinatie, maar ook voor een competente chauffeur die opgeleid is om met elke specifieke vracht te kunnen omgaan.

Daarom wordt elke chauffeur van VERVAEKE na de initiële screening opgeleid door een gekwalificeerde peter-chauffeur. Enkel na een positieve evaluatie van deze laatste (in samenspraak met de supervisors) kan een bestuurder autonoom worden ingezet. Bijkomend volgt een opleiding met betrekking tot de te vervoeren producten.

De supervisors van VERVAEKE – ervaren ex-chauffeurs met een speciale opleiding in didactiek, rijvaardigheid en veiligheid – volgen de chauffeurs dan verder op, waarbij zij vooral letten op veilig en milieuvriendelijk werken. Zij beschikken hiervoor over uitgebreide technische middelen, alsook duidelijke lijsten met procedures en controles.

Milieu

Op milieuvlak draagt VERVAEKE niet alleen zorg voor preventie van ongevallen en milieuschade, maar wordt ook veel aandacht geschonken aan het verminderen van het brandstofverbruik en dus van de CO2-emissies. Hiertoe worden diverse acties ondernomen zoals het opleiden, opvolgen en begeleiden van chauffeurs, het regelmatig vernieuwen van de trekkers en het actief samenwerken met klanten.

Elke chauffeur wordt maandelijks (of frequenter indien noodzakelijk) geïnformeerd aan de hand van de rijstijlanalyse, verbruikcijfers, inspectieresultaten, … om zo een continue verbetering van zijn prestaties te bewerkstelligen.

Sinds 2013 heeft VERVAEKE ook een proefproject lopen met een dual-fuel trekker, waarbij dieselbrandstof wordt gecombineerd met vloeibaar aardgas (LNG). Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van fijnstof en CO2. Dit voertuig is overigens de eerste dual fuel trekker in Europa toegelaten voor ADR-transporten.

De inspanningen van VERVAEKE op milieugebied werden in 2013 beloond met een ‘Green Truck Award’.

Preventie

Om de preventie intern optimaal op te volgen beschikt VERVAEKE over drie gediplomeerde veiligheidsadviseurs gevaarlijke stoffen, een preventie-adviseur niveau I, alsook een vijftal preventie-adviseurs niveau III.

Voor een optimale veiligheid naar zowel chauffeurs als naar laad- en losplaatsen toe, promoot VERVAEKE actief het gebruik van het SULID-document. Wanneer deze checklist volledig is ingevuld, biedt ze een volledig beeld over de situatie bij de laad- of lossite.