Een logistieke keten kan enkel sterk en betrouwbaar zijn als zij ondersteund wordt door efficiënte technische diensten. VERVAEKE beschikt over de nodige technische middelen, alsook over ervaren, goed opgeleide medewerkers om deze taken te waarborgen.